Arici

Erinaceus europaeus

Brotăcel răsăritean

Hyla orientalis

Buhaiul cu burta roșie

Bombina bombina

Cioară de semănătură

Corvus frugilegus

Ciocănitoare de grădină

Dendrocopos syriacus

Ciocănitoare pestriță mare

Dendrocopos major

Colembola

Orchesella cincta

Cormoran mare

Microcarbo pygmeus

Cormoran mic

Phalacrocorax carbo

Coțofană

Pica pica

Crap

Cyprinus carpio

Găinușă de baltă

Gallinula chloropus

Gaiță

Garrulus glandarius

Gândacul de Colorado

Leptinotarsa decemlineata

Greiere

Lebede

Cygnus olor

Lișiță

Fulica atra

Mierlă

Turdus merula

Miriapod

Molia șoimului

Acherontia atropos

Pescăruș

Larus michahellis

Pițigoiul mare

Parus major

Porumbei

Columba livia domestica

Rață roșie

Aythya nyroca

Rața

Anas platyrhynchos

Rața cu capul castaniu

Aythya ferina

Șarpele de apă

Natrix tessellata

Șarpele de casă

Natrix natrix

Șoimul rândunelelor

Falco subbuteo

Șopârlă de câmp

Lacerta agilis

Șopârlă de ziduri

Podarcis muralis

Stârc pitic

Ixobrychus minutus

Țestoasă de apă dulce

Emys orbicularis

Uliu păsărar

Accipiter nisus

Uliu porumbar

Accipiter gentilis

Vânturel roșu

Falco tinnunculus

Vrăbii de casă

Passer domesticus